Supraspinatus tendinopati (supraspinatustendinos)

Skribent Daniel Öhlin, leg. sjukgymnast, examen i ortopedisk medicin
Granskare Peder Blomqvist, leg. läkare, specialist i allmänmedicin
Uppdaterat 2014-08-10
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Supraspinatus tendinopati (supraspinatustendinos)

Supraspinatustendinopati (Supraspinatustendinit)

Muskeln Supraspinatus lyfter armen utåt-uppåt från sidan av kroppen, så kallad elevation. Denna muskels sena är den som oftast blir skadad eller överbelastad och symtomgivande. Skadan vid supraspinatus tendinopati (tidigare kallat supraspinatus tendinos eller tendinit) lokaliseras oftast till själva senfästet, men kan även drabba senan eller muskeln. Tidigt i skadefasen kan inflammtion föreligga i vävnaden. Degenerativa förändringar och partiella rupturer är vanligt förekommande.

Symtom och tecken på supraspinatus tendinopati (supraspinatustendinos):

Smärtan är förlagd till utsida eller framsida av axeln samt även oftast ner längs utsida av överarmen.
Painful arc (smärtbåge då armen lyfts utåt-uppåt från kroppen, så kallad elevation. Oftast smärtande mellan 70-130 graders vinkel ut från kroppen) och/eller smärta vid ytterläge av rörelsen, det vill säga då armen är längst upp mot huvudet. Motståndstest är positivt och det föreligger ömhet vid tryck över fästet.
En smärtfri oförmåga att själv lyfta armen utåt (elevera) kan bero på total ruptur av supraspintatus eller neurologisk skada. Detta drabbar oftast medelåders och äldre.

Behandling av supraspinatus tendinopati (supraspinatustendinit)

Bäst omhändertagande får patienten då ett nära samarbete föreligger mellan fysioterapeut och läkare.

Detta gör fysioterapeuten

 • Diagnostik och förklaring av skada
 • Översyn av och hjälp till förändring av bakomliggande orsak
 • Stötvågsbehandling
 • Träning (excentrisk-, koncentrisk-, stabiliserings-, koordinationsträning)
 • Akupunktur
 • Tvärfriktionsmassage
 • Ultraljudsbehandling
 • Laserbehandling

Detta gör läkaren

 • Diagnostik och förklaring av skada
 • Ordination av läkemedel
 • Injektionsbehandling
 • Operation

Utanför den den landstingsfinansierade vården kan man även söka hjälp hos naprapat eller kiropraktor