Subskapularis tendinopati (subskapularis tendinos)

Skribent Daniel Öhlin, leg. sjukgymnast, examen i ortopedisk medicin
Granskare Peder Blomqvist, leg. läkare, specialist i allmänmedicin
Uppdaterat 2014-08-05
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Subskapularis tendinopati (subskapularis tendinos)

Subskapularistendinopati

Muskeln Subskapularis roterar överarmen inåt. Skadan lokaliseras till själva senfästet på fram-insida överarmen. Antingen i dess övre eller nedre del.

Symtom och tecken på subskapularis tendinopati:

Symtom

Smärtan är förlagd till insida-framsida eller utsida av axeln samt även oftast ner längs utsida av överarmen. Det gör ont att lyfta armen utåt-uppåt (elevera) samt att rotera överarmen inåt.

Kliniska tecken

Motståndstest mot inåtrotation gör ont. Det kan även göra ont i ytterläget av elevation samt vid ytterläget av rotation utåt av överarmen. Om painful arc finns indikerar det på skada i övre delen av senfästet. Om det istället smärtar vid passiv horisontell adduktion (klia sig på motsatt axel-skuldra) indikerar detta att skadan sitter i nedre delen senfästet.
Skadelokalisationen verifieras av att det även föreligger särskild ömhet vid tryck över senfäste.

Behandling av subskapularis tendinos (tendinit)

Bäst omhändertagande får patienten då ett nära samarbete föreligger mellan sjukgymnast/naprapat och läkare.

Detta gör fysioterapeuten

 • Diagnostik och förklaring av skada
 • Översyn av och hjälp till förändring av bakomliggande orsak
 • Stötvågsbehandling
 • Träning (excentrisk-, koncentrisk-, stabiliserings- och koordinationsträning)
 • Akupunktur
 • Tvärfriktionsmassage
 • Ultraljudsbehandling
 • Laserbehandling

Detta gör läkaren

 • Diagnostik och förklaring av skada
 • Ordination av läkemedel
 • Injektionsbehandling
 • Operation

Utanför den landstingsfinansierade vården kan du även söka hjälp hos naprapat eller kiropraktor