Långa biceps tendinopati

Skribent Daniel Öhlin, leg. sjukgymnast, examen i ortopedisk medicin
Granskare Peder Blomqvist, leg. läkare, specialist i allmänmedicin
Uppdaterat 2014-08-05
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Långa biceps tendinopati

Långa biceps tendinopati

Skada i biceps långa sena kan även det orsaka impingement. Detta är dock mer sällsynt. Skadan kan sitta i senans infästning mot skapula, den delen av senan som passerar leden eller i den delen av senan som löper i överarmens ”fåra”, sulcus. En skada kan uppkomma vid dragkrafter och hos exempelvis ”kastare” inom idrottsgrenar.

Symtom och tecken på tendinopati (tendinos) av långa bicepssenan:

Smärtan är förlagd till insida-framsida, strax nedanför nyckelbensleden eller utsida av axeln. Det kan även stråla ner längs utsida av överarmen. Det kan göra ont att lyfta armen utåt-uppåt (elevera), att föra armen mot kroppen samt böja i armbågsleden och vrida underarmen utåt.
Motståndstest mot armbågsböjning och supination (utåtrotation av underarm) gör ont.

Eventuell skadelokalisation i senan i sulcusfåran verifieras av att det även gör ont vid tryck däröver.
Skadelokalisation i den intraartikulära delen indikeras av att smärtbåge vid elevation föreligger.
Skadelokalisation i det glenoidala fästet indikeras av positivt motståndstest av adduktion samt frånvaro av smärtbåge och palpationsömhet.

Behandling av långa biceps tendinopati

Bäst omhändertagande får patienten då ett nära samarbete föreligger mellan sjukgymnast eller naprapat och läkare.

Detta gör fysioterapeuten

 • Diagnostik och förklaring av skada
 • Översyn av och hjälp till förändring av bakomliggande orsak
 • Stötvågsbehandling
 • Träning (excentrisk-, koncentrisk-, stabiliserings- och koordinationsträning)
 • Akupunktur
 • Tvärfriktionsmassage
 • Ultraljudsbehandling
 • Laserbehandling

Detta gör läkaren

 • Diagnostik och förklaring av skada
 • Ordination av läkemedel
 • Injektionsbehandling
 • Operation

Utanför den landstingsfinansierade vården kan man även söka hjälp hos naprapat eller kiropraktor