Infraspinatus tendinopati (supraspinatustendinos)

Skribent Daniel Öhlin, leg. sjukgymnast, examen i ortopedisk medicin
Granskare Peder Blomqvist, leg. läkare, specialist i allmänmedicin
Uppdaterat 2014-08-05
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Infraspinatus tendinopati (supraspinatustendinos)

Infraspinatustendinopati (infraspinatustendinit)

Muskeln Infraspinatus roterar överarmen utåt. Denna muskels sena blir även den ofta drabbad vid överbelastning och då symtomgivande. Skadan lokaliseras oftast till själva senfästet eller sena. Tidigt i skadefasen kan inflammtion föreligga i vävnaden. Degenerativa förändringar och partiella rupturer är vanligt förekommande. Skadan kallas nu infraspinatustendinopati men kallas ibland även infraspinatustendinos och tidigt vid skadeuppkomsten (första dagarna) då inflammation kan föreligga för infraspinatustendinit.

Symtom och tecken på infraspinatus tendinopati:

Smärtan är förlagd till baksida eller utsida av axeln samt även oftast ner längs utsida av överarmen. Det gör ont att lyfta armen uppåt (elevera) och att föra den utåt/rotera överarmen utåt.
Motståndstest mot utåtrotation gör ont.
Om painful arc finns (smärtbåge då armen lyfts utåt från kroppen, så kallad elevation. Oftast smärtande mellan 70-130 graders vinkel ut från kroppen) samt om det smärtar vid ytterläget av abduktionen indikerar detta att skadan sitter i senfästet. Om ingen smärtbåge eller ytterlägessmärta finns utan endast positivt motståndstest föreligger indikerar det skada i själva senan. Skadelokalisationen verifieras av att det även föreligger ömhet vid tryck över sena eller senfäste

Behandling av infraspinatus tendinopati

Bäst omhändertagande får patienten då ett nära samarbete föreligger mellan fysioterapeut och läkare.

Detta gör fysioterapeuten

 • Diagnostik och förklaring av skada
 • Översyn av och hjälp till förändring av bakomliggande orsak
 • Stötvågsbehandling
 • Träning (excentrisk-, koncentrisk-, stabiliserings- och koordinationsträning)
 • Akupunktur
 • Tvärfriktionsmassage
 • Ultraljudsbehandling
 • Laserbehandling

Detta gör läkaren

 • Diagnostik och förklaring av skada
 • Ordination av läkemedel
 • Injektionsbehandling
 • Operation

Utanför den landstingsfinansierade vården kan man även få hjälp hos naprapat och kiropraktor